Zwemmeeting Leuven

7 April 2022

Sportoase Leuven

Schoolslag

Vrije Slag

Vlinderslag

25m:

25m:

25m: 16”94

50m:

50m: 31”00

50m:

100m:

100m: 1’09”06

100m:

200m:

200m:

200m:

Locatie: Sportoase Leuven

Datum: 3 April 2022

Schoolslag:

25m:
50m:
100m:
200m:

Vrije slag:

25m:
50m: 31”00
100m: 1’09”06
200m:

Vlinderslag:

25m: 16”94
50m:
100m:
200m: